Kurs montażysty rusztowań

Robotnik budowlany, kominiarz czy też pracownik ekipy myjącej okna w biurowcach to przedstawiciele zawodów, dla których praca na wysokościach to codzienność. W myśl polskiego prawa, aby móc wykonywać pracę na wysokości należy spełnić określone wymagania.

Każdy pracownik koniecznie przechodzi specjalistyczne badania lekarskie, od pozytywnego orzeczenia lekarskiego zależy, czy dana osoba zostanie dopuszczona do pracy. Każdy pracownik mający wykonywać swoje zadanie na wysokości, powinien być zaznajomiony i świadomy zagrożenia, jakie niesie ze sobą taka praca. Musi zostać też zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs montażysty rusztowań pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Aby przejść kurs nie trzeba legitymować się wyższym wykształceniem.

Trzeba być jedynie osobą pełnoletnią oraz przejść pozytywnie badania lekarskie. Profesjonalny kurs montażysty rusztowań składa się z dwóch części – praktycznej oraz teoretycznej. Liczy sobie około 80 godzin, po którym należy przystąpić do kursu potwierdzającego nabytą wiedzę. Kursy organizowane są w formie wieczorowej oraz weekendowej, dlatego można go przechodzić po pracy. Kurs jest też refundowany przez urzędy pracy, które oferują przejście szkolenia tego typu osobom zarejestrowanym jako bezrobotne. Podczas szkolenia kursant zaznajamia się z zasadami montażu oraz demontażu rusztowań.

Przygotowania do montażu rusztowań, kontrola jego stanu technicznego są na takich kursach szczegółowo omawiana. Kursanci mają też styczność z dokumentacją techniczną towarzyszącą montowaniu rusztowań i objaśniającą zasady ich użytkowania.